JAAP VERSTEEGH
Kunsthistoricus en beeldend kunstenaar


B I O G R A F I E   J A A P   V E R S T E E G H

De kunstwerken van Jaap Versteegh (1954) kenmerken zich door verandering en diversiteit.
Tegen de achtergrond van zijn werk als kunsthandelaar (eigenaar van Pygmalion Beeldende Kunst) en als docent Tekenen en Kunstgeschiedenis aan respectievelijk de Hogeschool van Utrecht en de Universiteit Leiden past zijn drang zich als uitvoerend kunstenaar constant te vernieuwen.

Na afloop van zijn opleiding in de U.S.A. (University of Pittsburgh) en Nederland (Academie voor Beeldende Kunst te Tilburg en Academie Minerva te Groningen)
exposeerde Versteegh voor de eerste maal met schilderijen opgebouwd uit geometrische structuren.

poster van presentatie Jaap Versteegh in Japan In de daarop volgende jaren ontwikkelde zijn werk zich steeds meer in de richting van het abstract expressionisme.

Vanaf het eind van de twintigste eeuw begonnen allerlei verschillende materialen, vaak objets trouvé, een belangrijke rol in zijn werk te spelen.
Soms werden ze gebruikt als ondergrond voor zijn schilderijen, maar soms ook om er objecten mee samen te stellen.

In zijn huidige werk combineert hij al deze invloeden tot een expressief geheel, waarin zowel de techniek van het schilderen als de verwerking met uiteenlopende materialen, als zand, metaal
en textiel, opvallen.

Poster van presentatie van Jaap Versteegh in Onomichi, Japan.